Voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens weekend en feestdagen

De huisartsenwachtpost N16 staat in voor de huisartsenwachtdienst tijdens weekends en feestdagen. Huisartsenwachtpost N16 is een initiatief van de huisartsenkring Schelde-Rupel.
 
Wachtpostregio
 
Met dit initiatief wil de huisartsenkring org staan voor een snelle en doeltreffende eerstelijnshulpverlening. Zowel op de wachtpost als op huisbezoek zal een huisarts bereikbaar zijn voor dringende zorgen.
 

openingsuren

weekends: van vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 7.00
feestdag: avond voordien 19.00 tot volgende ochtend 7.00

Waarmee naar N16?

Lees aandachtig informatie onder rubriek "Werkwijze"
Voor medische informatie en vragen: zie ook rubriek "Medisch"